ตัวอย่างเวบที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

 
 
 ตัวอย่างเวบที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
 
 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ตำรวจท่องเที่ยว

 

ข้อมูลท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย

 

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)

 

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ

 

สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ(ไทย)

 

สมาคมโรงแรมไทย

 

สมาคมโรงแรมภาคอีสาน

 

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

 

สำนักงานการท่องเที่ยวกองทัพบก

 

ข้อมูลโฮมสเตย์

 

โครงการลองสเตย์

 

สมาคมรถเช่าไทย

 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 

สมาคมเรือไทย

 

สมาคมสปาไทย

 

มูลนิธิใบไม้เขียว

 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน

 

ศูนย์รวมมัคคุเทศก์

 

สำนักพระราชวัง

 

สำนักงานตวรจคนเข้าเมือง

 

ตะวัน สยาม แทรเวล

 

ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

About ☀Tawan™ Guide ☀

a Professional Tour Guide
This entry was posted in 5. มัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s