สถาบันที่เปิดสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 5/8

 

สถาบันที่เปิดสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 5/8

 

ลำดับ

ชื่อสถาบัน

ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

E-mail address

วิชาการที่เปิดสอนด้าน การโรงแรมและการท่องเที่ยว

51

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

ตั้งอยู่ที่ 74 ถนนรามวิถี อ.เมือง จ.สงขลา 90000

0-7431-1202
0-7431-3080

http://www.dovesvc.moe.go.th

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

52

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอินทราชัย

ตั้งอยู่ที่ 467 ซ.รามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง กทม. 10310

0-2314-5401
0-2319-2100

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

53

วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน

ตั้งอยู่ที่ 314 ถ.ประชาอุทิศ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140

0-2427-0045
0-2427-2701
0-2427-5183

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

54

วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระ(พิษณุโลก)

ตั้งอยู่ที่ 410 หมู่ 1 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

0-5525-8140
0-5523-1858

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

55

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ตั้งอยู่ที่ 11 หมู่ 6 ถ.เลียบคลองสอง แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. 10150

0-2914-3172-3
0-2914-0805

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว และสาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ

56

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ตู้ ปณ 234 ปณจ. อุดรธานี 41000

0-4227-3178

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว และสาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ

57

โรงเรียนการจัดการโรงแรม และ การท่องเที่ยวนานาชาติ

ตั้งอยู่ที่ 79 ถนนรามคำแหง ซอย 50 หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240

0-2375-8980

http://www.i-tim.ac.th

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว และสาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ

58

โรงเรียนบริหารการโรงแรมนานาชาติ IHI

ตั้งอยู่ที่ 490 ถนนรัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กทม. 10310

0-2541-5060-4

หลักสูตรบริหารการโรงแรมนานาชาติ

59

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตั้งอยู่ที่ 3 หมู่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220

0-2552-6644

http://www.ripn.ac.th

คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

60

มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตั้งอยู่ที่ 1061 ถนนอิสราภาพ ซ.อิสราภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600

0-2890-2000-49
0-2890-0841-50
0-2466-6539

http://www.ribscom.moe.go.th/

โปรแกรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว/ คณะวิทยาการจัดการ

 
 ที่มา: สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
 

About ☀Tawan™ Guide ☀

a Professional Tour Guide
This entry was posted in 6. สถาบันที่เปิดสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s