สถาบันที่เปิดสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 3/8

 
สถาบันที่เปิดสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 3/8
 

ลำดับ

ชื่อสถาบัน

ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

E-mail address

วิชาการที่เปิดสอนด้าน การโรงแรมและการท่องเที่ยว

31

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ตั้งอยู่ที่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

0-3525-2392
0-3525-2754

http://www.wasuki.rit.ac.th

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

32

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ

ตั้งอยู่ที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ ทุ่งมหาเมฆ สาธร กทม. 10120

0-2287-3211-25

http://www.btc.rit.ac.th

แผนกวิชาการท่องเที่ยว/ คณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

33

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล

ตั้งอยู่ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

0-3251-2052-5

http://www.ritkkw.ac.th

แผนกวิชาการท่องเที่ยว

34

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้สงขลา

ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.สงขลา 90000

0-7444-0155
0-7444-0763

http://www.south.rit.ac.th

แผนกวิชาการท่องเที่ยว/ คณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

35

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ

ตั้งอยู่ที่ ทุ่งมหาเมฆ สาธร กทม. 10120

0-2282-5419

http://www.bpm.rit.ac.th

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

36

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

ตั้งอยู่ที่ 86 ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300

0-2282-9101-2

http://www.bcc.rit.ac.th

แผนกวิชาการโรงแรม

37

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ตั้งอยู่ที่ 264 ถนนจักรวรรดิ เขตสัมพันธ์วงศ์ กทม. 10100

0-2222-2814

http://www.bpc.rit.ac.th

สาขาวิชาการท่องเที่ยว / คณะบริหารธุรกิจ

38

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

ตั้งอยู่ที่ กิโลเมตรที่ 4 ถนนเพชรมาตุคลา ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-4422-0866
0-4422-0867

http://www.moe.go.th

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว และ สาขาวิชาการโรงแรม และ การบริการ

39

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

ตั้งอยู่ที่ 507/2 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10210

0-2286-9712
0-22875054

http://www.onesqa.or.th

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว

40

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ตั้งอยู่ที่ ถนนพรหมราช ต.ในเมือง จ.อุบลราชธานี 34000

0-4525-4654
0-4524-0192-3

http://www.uvc.ac.th

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 

 ที่มา: สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
 

About ☀Tawan™ Guide ☀

a Professional Tour Guide
This entry was posted in 6. สถาบันที่เปิดสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s