สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีหน้าที่และภาระรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้ผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ภายใต้กฎหมาย  ปฎิบัติตามที่กฎหมายกำหนด คือ
     1. รับจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
     2. รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
     3. ตรวจสอบผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายและขยายผลให้มีการดำเนินการตามกฎหมาย
     4. พิจารณาวินิจฉัย เพื่อสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
     5. ส่งเสริมพัฒนา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
     6. แก้ไขปัญหาของธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ซึ่งจะมีผลกระทบถึงผู้เกี่ยวข้อง เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม

 

ชื่อหน่วยงาน

ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

E-mail address

พื้นที่ความรับผิดชอบ

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ จังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือ

997 / 5 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร.044-262-505, 718
โทรสาร 044-262-723

tbgrne@tat.or.th

นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ หนองบัวลำภู

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ จังหวัดภาคใต้ เขต 1

7-15 ถนนจุติอุทิศ 1 อาคารไชยยงค์ ชั้น 5 (ห้อง 5 เอ) อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110

โทร.074-232-230
โทร.074-220-376
โทรสาร 074-220-191

tatregi@yahoo.com

สงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ จังหวัดภาคใต้ เขต 2

183 / 72 ถนนพังงา ต. ตลาดใหญ่ อ. เมือง จ. ภูเก็ต 83000

โทร.076-224-529, 874
โทรสาร 076-225-824

tbgrs2@tat.or.th

ภูเก็ต กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ จังหวัดภาคเหนือ

414 / 6 ชุมชนเชียงใหม่แลนด์ ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100

โทร. 053-204-602, 485
โทรสาร 053-204-602

tatreg4@loxinfo.or.th

เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย อุตรดิตถ์ แพร่ น่านพะเยา แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ กรุงเทพมหานคร

1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 022-505-500 ต่อ 2401
โทรสาร 026-528-214

la-iard.silanoi@tat.or.th

กรุงเทพมหานคร นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี ลพบุรี นครสวรรค์ สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี

 
 
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
       สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร
 
 

 

About ☀Tawan™ Guide ☀

a Professional Tour Guide
This entry was posted in 5. มัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s