วิธีตรวจสอบธนบัตร (วิธีดูแบงก์จริง-แบงก์ปลอม) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วิธีตรวจสอบธนบัตร (วิธีดูแบงก์จริง-แบงก์ปลอม) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ช่วงนี้กระแสข่าวแบงก์ปลอมระบาด ทำให้ประชาชนกลัวที่จะรับแบงก์หนึ่งพันบาท  ทั้งที่ก่อนหน้านี้ใครมีแบงก์พันเก็บไว้เยอะ ๆ เหมือนเป็นเศรษฐึย่อม ๆ  มาวันนี้คงรู้สึกหนาว ๆ กันมั่งเพราะไม่รู้ว่าแบงก์ที่เก็บไว้จะมีแบงก์ปลอมปนมากี่มากน้อย
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธนบัตรปลอม และความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงธนบัตร

การที่ธนบัตรปลอมปะปนอยู่ในระบบเงินตรา ย่อมสร้างปัญหาให้กับผู้รับเงิน เพราะนอกจากจะทำให้เงินตราที่ได้รับขาดจำนวนแล้ว ยังส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจในธนบัตรของรัฐบาล ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ ธนบัตรปลอมจึงถือเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงเสมอมา

ตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ ๗ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงหมวด ๑ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับเงินตรา กำหนดโทษของการปลอมหรือแปลงธนบัตรไว้ ดังนี้

มาตรา ๒๔๐ ผู้ใดปลอมขึ้นมาซึ่งเงินตรา ไม่ว่าจะปลอมขึ้นเพื่อให้เป็นเหรียญกษาปณ์ ธนบัตรหรือสิ่งอื่นใดที่รัฐบาลออกใช้ หรือให้อำนาจให้ออกใช้ หรือทำปลอมขึ้นซึ่งพันธบัตรรัฐบาล หรือใบสำคัญสำหรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ๆ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเงินตรา ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท

มาตรา ๒๔๑ ผู้ใดแปลงเงินตรา ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกษาปณ์ ธนบัตรหรือสิ่งอื่นใดซึ่งรัฐบาลออกใช้ หรือให้อำนาจให้ออกใช้ หรือแปลงพันธบัตรรัฐบาล หรือใบสำคัญสำหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ๆ ให้ผิดไปจากเดิมเพื่อให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีมูลค่าสูงกว่าจริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานแปลงเงินตรา ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท

มาตรา ๒๔๔ ผู้ใดมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งสิ่งใด ๆ อันตนได้มาโดยรู้ว่าเป็นของปลอมตามมาตรา ๒๔๐ หรือของแปลงตามมาตรา ๒๔๑ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสามหมื่นบาท

มาตรา ๒๔๕ ผู้ใดได้มาซึ่งสิ่งใด ๆ โดยไม่รู้ว่าเป็นของปลอมตามมาตรา ๒๔๐ หรือของแปลงตามมาตรา ๒๔๑ ถ้าต่อมารู้ว่าเป็นของปลอมหรือของแปลงเช่นว่านั้น ยังขืนนำออกใช้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๔๖ ผู้ใดทำเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอม หรือแปลงเงินตรา ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกษาปณ์ ธนบัตรหรือสิ่งใด ๆ ซึ่งรัฐบาลออกใช้ หรือให้อำนาจให้ออกใช้ หรือสำหรับปลอมหรือแปลงพันธบัตรรัฐบาล หรือใบสำคัญสำหรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ๆ หรือมีเครื่องมือหรือวัตถุเช่นว่านั้นเพื่อใช้ในการปลอมหรือแปลง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท

มาตรา ๒๔๙ ผู้ใดทำบัตรหรือโลหะธาตุอย่างใด ๆ ให้มีลักษณะและขนาดคล้ายคลึงกับเงินตรา ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกษาปณ์ ธนบัตรหรือสิ่งใด ๆ ซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อำนาจให้ออกใช้ หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือใบสำคัญสำหรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ๆ หรือจำหน่ายบัตรหรือโลหะธาตุเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 
อันที่จริงกฎหมายที่บังคับเรื่องการครอบครองธนบัตรปลอมและการใช้เงินปลอม เป็นเรื่องดีครับ  ประชาชนจะได้ระมัดระวังไม่เป็นผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย แต่วันนี้ความไม่รู้ได้ทำให้ผู้คนจำนวนหนึ่งตื่นกลัวและปฎิเสธรับธนบัตรชนิด 1,000 บาท  ทางที่ดีเราต้องรู้จักสังเกตุธนบัตรก่อนที่จะรับไว้
 
วิธีรับมือกับแบงก์ปลอมที่ดีที่สุด คือ เราต้องมาทำความรู้จักกับแบงก์จริงให้ถ่องแท้ครับ เมื่อมีความรู้และข้อมูลเรื่องธนบัตรจริงแล้ว เราจะสามารถแยกแยะธนบัตรปลอมได้อย่างไม่ลังเลครับ
 
โดยปกติธนบัตรที่รัฐบาลผลิตใช้หมุนเวียนกันทุกวันนี้ก็ได้ถูกออกแบบให้มีลักษณะพิเศษให้ยากต่อการปลอมแปลงอยู่แล้วนะครับ เช่น ความพิเศษของกระดาษที่ใช้ ความพิเศษของหมึก พิมพ์ และลวดลายที่ปรากฎบนธนบัตร
 
ลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงในวัสดุพิมพ์ 
 
วัสดุที่ใช้พิมพ์ธนบัตร ได้แก่ กระดาษธนบัตร ซึ่งเป็นกระดาษชนิดพิเศษ มีใยฝ้ายเป็นส่วนประกอบหลัก มีความเหนียวแกร่ง ทนทานต่อการพับดึง ไม่ยุ่ยง่าย และเนื้อกระดาษไม่เรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง (UV) นอกจากคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว ในเนื้อกระดาษธนบัตรยังมีลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงที่สำคัญ ได้แก่

        ๑. ลายน้ำ สร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อกระดาษ เกิดจากขั้นตอนการผลิตกระดาษโดยใช้กรรมวิธีพิเศษที่ทำให้เนื้อกระดาษมีความหนา-บางไม่เท่ากัน ทำให้เกิดโทนภาพตามที่ต้องการ  สำหรับธนบัตรไทยมีลายน้ำเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อยกธนบัตรส่องดูกับแสงสว่างจะเห็นลายน้ำได้อย่างชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลังของธนบัตร โดยภาพที่เห็นจะมีลักษณะไล่ระดับเข้มจางของแสงเงาคล้ายภาพสามมิติ  นอกจากนี้ ยังมีลายน้ำรูปลายไทยที่มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษประดับควบคู่ไว้ ซึ่งจะมีรูปลักษณ์แตกต่างกันไปตามชนิดราคาของธนบัตรลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลายน้ำรูปลายไทยในกระดาษธนบัตรแต่ละชนิดราคา

 

        ๒. แถบสีโลหะในเนื้อกระดาษ  เกิดจากขั้นตอนการผลิตกระดาษโดยใช้กรรมวิธีพิเศษที่ฝังแถบพลาสติกขนาดเล็กเคลือบด้วยสีโลหะไว้ในเนื้อกระดาษตามแนวตั้ง บนแถบจะมีตัวเลขและตัวอักษรขนาดเล็กแจ้งชนิดราคาธนบัตร  เมื่อยกธนบัตรส่องดูกับแสงสว่างจะมองเห็นและอ่านได้ทั้งสองด้านภาพขยายตัวเลขและตัวอักษรแจ้งชนิดราคาบนแถบสีโลหะในเนื้อกระดาษ

 

       ๓. เส้นใยเรืองแสง  เป็นเส้นใยชนิดพิเศษที่โรยไว้ในเนื้อกระดาษธนบัตรทุกชนิดราคา ซึ่งไม่สามารถมองเห็นในแสงธรรมดา แต่จะมองเห็นเรืองแสงเป็นสีแดง สีเหลือง
และสีน้ำเงิน  เมื่ออยู่ภายใต้รังสีเหนือม่วงหรือรังสีอัลตราไวโอเลตเส้นใยเรืองแสงที่ปรากฎให้เห็นเมื่ออยู่ภายใต้รังสีเหนือม่วง

 
 
ลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงในหมึกพิมพ์ 
 
หมึกพิมพ์สำหรับใช้พิมพ์ธนบัตร นอกจากจะผลิตให้มีคุณสมบัติพิเศษเหมาะสมกับกระดาษและชนิดของการพิมพ์แล้ว หมึกพิมพ์บางชนิดยังมีคุณสมบัติในการต่อต้านการปลอมแปลง  อาทิ
 
           ๑. หมึกพิมพ์พิเศษสลับสี เป็นหมึกพิมพ์ซึ่งสามารถเปลี่ยนจากสีหนึ่งสลับเป็นอีกสีหนึ่งเมื่อมองจากต่างมุม สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยการพลิกเอียงธนบัตร 

 


ตัวเลข 500 จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วง
 
 


ส่วนบนของตัวเลข 1000 จะเปลี่ยนจากสีทองเป็นสีเขียวอ่อน
 
 
               ๒. หมึกพิมพ์พิเศษเรืองแสง เป็นหมึกพิมพ์ซึ่งสามารถมองเห็นการเรืองแสงเมื่ออยู่ภายใต้รังสีเหนือม่วง หมึกพิมพ์พิเศษเรืองแสงนำมาใช้บริเวณลวดลายสีพื้น หมวดอักษรและเลขหมายของธนบัตรทั้งสองตำแหน่ง

การเรืองแสงของลวดลายสีพื้น หมวดอักษรและเลขหมาย ภายใต้รังสีเหนือม่วง

 
 
ลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงในลวดลายธนบัตร
 
ลวดลายของธนบัตรประกอบด้วยเส้นที่มีลักษณะคมชัด สวยงาม  และมีความละเอียดซับซ้อน โดยเฉพาะภาพประธานด้านหน้าและด้านหลังของธนบัตรซึ่งเป็นภาพที่เกิดจากงานแกะโลหะสำหรับงานพิมพ์เส้นนูนที่มีรายละเอียดมากเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ยังมีลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงอื่น ๆ ในลวดลายธนบัตรอีก อาทิ
 
                 ๑. ภาพแฝง  เป็นตัวเลขที่ซ่อนอยู่ในลวดลายเส้นนูน ไม่สามารถมองเห็นในแนวราบปกติ แต่จะมองเห็นได้เมื่อพลิกเอียงธนบัตรในมุมมองที่เหมาะสม
 
 
               ๒. ตัวเลขและตัวอักษรขนาดจิ๋ ลวดลายของธนบัตรประกอบด้วยลายเส้นที่มีลักษณะคมชัด สวยงาม และมีความละเอียดซับซ้อนสูง โดยลวดลายบางส่วนออกแบบให้มีตัวเลขหรือตัวอักษรขนาดจิ๋วซ่อนไว้อย่างกลมกลืน เพื่อให้ยากต่อการปลอมแปลง จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อใช้แว่นขยาย
 
 
ตัวเลข 500 ขนาดจิ๋ว จะเห็นได้ชัดเจนเมื่อใช้แว่นขยาย
 
 
                    ๓. ภาพซ้อนทับ  เกิดจากเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ภาพได้ทั้งสองด้านในเวลาเดียวกัน ทำให้ลวดลายที่ออกแบบไว้ในตำแหน่งตรงกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังซ้อนทับกันสนิท หรือประกอบกันขึ้นเป็นลวดลายหรือภาพที่สมบูรณ์ สามารถสังเกตได้ด้วยการยกธนบัตรขึ้นส่องดูกับแสงแสงสว่าง

 
เมื่อส่องกับแสงสว่างลวดลายทั้งสองด้านจะซ้อนทับกันเป็นตัวเลข 100 ที่สมบูรณ์
 

 
เมื่อส่องกับแสงสว่างลวดลายทั้งสองด้านจะซ้อนทับกันเป็นรูปดอกพุดตานที่สมบูรณ์
 

 
เมื่อส่องกับแสงสว่างลวดลายทั้งสองด้านจะซ้อนทับกันเป็นรูปดอกบัวที่สมบูรณ์
 
 
 
                     นอกจากลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงที่นำเสนอ ๓ ประการแล้ว  ยังเพิ่มลักษณะต่อต้านการปลอมแปลง และจุดสังเกตสำหรับผู้พิการทางสายตา ดังนี้
                     ๑.  แถบฟอยล์สีเงิน  ที่ผนึกอยู่บนด้านหน้าธนบัตรมีลักษณะพิเศษ  เป็นภาพที่มีมิติเมื่อพลิกเอียงธนบัตรไปมาจะเห็นองค์ประกอบต่าง ๆ ในแถบฟอยล์เคลื่อนไหว และเปลี่ยนสีสันสะท้อนแสงวาววับสวยงาม 

 
 
 
                     ๒. ลายดุนนูนแจ้งชนิดราคา  เป็นการดุนนูนที่เกิดจากการพิมพ์ สำหรับให้ผู้พิการทางสายตาใช้สัมผัสเพื่อจำแนกชนิดราคาของธนบัตร 
 
 
 
 
 
 
วิธีตรวจสอบธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐๐ บาท แบบ ๑๕ (ไม่มีแถบฟอยล์)
 
 
 
 
วิธีตรวจสอบธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐๐ บาท แบบ ๑๕ (มีแถบฟอยล์)
 
 
 
 
วิธีตรวจสอบธนบัตรชนิดราคา ๕๐๐ บาท แบบ ๑๕
 
 
 
วิธีตรวจสอบธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐ บาท แบบ ๑๕
 
 
 
วิธีตรวจสอบธนบัตรชนิดราคา ๕๐ บาท แบบ ๑๕
 
 
 
วิธีตรวจสอบธนบัตรชนิดราคา ๒๐ บาท แบบ ๑๕
 
 
 
อย่างไรก็ตามถ้าหากมีธนบัตรปลอมอยู่ในความครอบครองของท่านแล้ว อย่าได้ตกใจ 
ขอความกรุณาอย่านำออกไปใช้เพราะจะมีความผิดตามกฎหมาย
ก่อนที่จะรับธนบัตรใด ๆ ควรสังเกตุรายละเอียดธนบัตรทุกครั้ง ช่วยยับยั้งธนบัตรปลอม
และการสังเกตุรูปพรรณของผู้ที่นำธนบัตรปลอมนั้นออกมาใช้  ช่วยตำรวจนำจับตัวคนร้ายได้
ถ้าทราบแหล่งที่มาของธนปลอม สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจใกล้จุดเกิดเหตุ แจ้งที่ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 0-2356-7987 และ 0-2282-7409 หรือ ตู้ปณ.18 ปณฝ. วังเทวะเวสม์ กรุงเทพฯ 10205
ผู้แจ้งเบาะแสแหล่งผลิต หรือแหล่งจำหน่ายธนบัตรปลอม มีสิทธิได้รับเงินสินบนสูงสุดถึง 100,000 บาท ครับ
 
 
ข้อมูลจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย  http://www.bot.or.th/Thai/Banknotes/Pages/howtocheck.aspx
 

 

About ☀Tawan™ Guide ☀

a Professional Tour Guide
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s