Grand celebrations for HM the King’s 82nd birthday anniversary (5th December, 2009)

 
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา  ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
 
 
                    วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๑.๑๔ น. 

                    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ บนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร เสด็จออกมหาสมาคม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศ์และข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

 

                    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีกระแสพระราชดำรัสต่อมหาสมาคมและปวงชนชาวไทย   
 
                    "ขอขอบใจอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิตมาให้พรวันเกิดด้วยถ้อยคำที่เลือกสรรมาจากใจจริง ซึ่งปรารถนาดีมุ่งหมายให้ข้าพเจ้ามีความสุขสวัสดีโดยประการต่าง ๆ ความสุข ความสวัสดีของข้าพเจ้าเกิดขึ้นได้ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญมั่นคง เป็นปกติสุข ความเจริญมั่นคงเท่านั้นที่จะสำเร็จผลเป็นจริงได้ ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาติมุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกำลัง ด้วยสติ รู้ตัว ด้วยปัญญา รู้คิด และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น
 
                    ขอให้ท่านทั้งหลายในที่นี้ ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญ อยู่ในสถาบันหลักของประเทศ และชาวไทย ทุกคน หมู่เหล่า ทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่าง แล้วตั้งจิตตั้งใจให้เที่ยงตรงหนักแน่น ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมอันไพบูลย์ นั่นคือชาติบ้านเมืองอันเป็นถิ่นที่อยู่ที่กินของเรา มีความเจริญมั่นคงยั่งยืน ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านให้ ปราศจากทุกข์ภัย และอำนวยสิริสวัสดิ์ให้สัมฤทธิผลขึ้นแก่ท่านถ้วนหน้ากัน"
 
 
                          BANGKOK, Dec 5  – His Majesty King Bhumibol Adulyadej appeared in public to mark his 82nd birthday on December 5, granting a public audience to members of the royal family, civil servants and members of parliament at the Grand Palace’s Amarin Winitchai Throne Hall.
 
                          His Majesty the King said that his happiness would come about when the country has prosperity, stability, and normalcy. He pointed out that the country would return to normalcy, and prosperity and stability would be achieved when people of all groups perform their duties with mindfulness, wisdom, honesty, and sincerity, while focusing on the public interest for the sake of the country as a whole.
                          The statement was part of His Majesty’s birthday address on 5 December 2009 at about 11.00 hr at the Amarin Winitchai Throne Hall within the Grand Palace compound in Bangkok.
                           On this occasion, His Majesty granted an audience to members of the Royal Family, the Prime Minister, the President of Parliament, and high-ranking government officials, who gathered to offer their best wishes to him on the occasion of his 82nd birthday anniversary celebrations.
                           In his address, His Majesty urged those holding important positions and Thai people from all walks of life to comprehend clearly their duties and do their best in the interests of the nation.

 
 
 " พ่อ..The Greatest of the Kings The Greeting of the Land " บริเวณลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า)
 
 พลังมหาชนรวมใจเป็นหนึ่งเดียว
 
 การแสดง 4 D Visual Light & Sound
 
ขบวนข้าราชการ พนักงานทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน พร้อมเครื่องราชสักการะ
 
 
 งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช  ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
 
 “ความสุขของคนไทยใต้แสงพระบารมี”
 

แสงพระบารมี เบิกดินฟ้า
 
แสงพระบารมี ผสานไทย สมานฉันท์
 
 

แสงพระบารมี คีตศิลป์ เสนาะนิรันดร์ 
 
 
แสงพระบารมี ร้อยใจมั่น ถวายพระพรชัย
 
แสงพระบารมี ฉายพระราชกรณียกิจ สถิตไผท 
 
 แสงพระบารมี ร้อยใจมั่นถวายพระพรชัย
 
  แสงพระบารมี ทอมหัศจรรย์ อันยิ่งใหญ่
 
 แสงพระบารมี ส่องแผ่นดิน ถิ่นสวรรค์
 
 แสงพระบารมี เปล่งประกาย เรืองสายใย
 
แสงพระบารมี ศูนย์รวมใจ ไทยสถาพร
 
 
 กิจกรรมขบวนรถไฟฟ้า Electric Parade
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grand celebrations for HM the King’s 82nd birthday anniversary on 5th December, 2009
 
 
December 5 each year is regarded as a very significant day in Thailand, as it marks His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s birthday. This year His Majesty turns 82. Thai people celebrate this auspicious occasion on a grand scale to show gratitude to their beloved monarch.
 
The deep reverence felt by all Thais for their King is perhaps unique in the modern world. Each year on His Majesty’s birthday, festivities are held throughout the Kingdom; lights decorate households, government offices, public places, and private businesses everywhere. The love, respect, homage, and joy pouring forth from Thai people to honor His Majesty are wonderful to see.
 
In the past, Thailand did not have any distinct royal ceremonies to celebrate the monarch’s birthday anniversary as is practiced nowadays. The royal ceremony on the King’s birthday anniversary was initiated in the reign of King Rama IV, earlier ordained into the monkhood, and was upheld upon his accession to the throne as the fourth ruler of the Royal House of Chakri. Two events marked the celebration of the King’s birthday anniversary. They are the ceremony to pay respect to the Buddha image and the merit-making at both the Royal Palace and at the Temple of the Emerald Buddha, also known as Wat Phra Si Rattana Satsadaram. During the present reign, a series of ceremonies has commemorated this occasion each year. Besides royal ceremonies, many activities in support of public charities are held to celebrate this important event.
 
For more than half a century, His Majesty the King has ceaselessly devoted himself to the improvement of the livelihood of his subjects. He is greatly loved by Thai people and his activities are a focus of not only the attention of his people, but also that of the media. His Majesty has undertaken numerous projects over the years, aimed at improving people’s living conditions. As everyone knows and witnesses, he works very hard, devoting his time and energy to the projects that he knows will improve the lives and the way of living of his subjects. More than 3,000 projects have been carried out under his initiatives, mainly to raise the standards of rural life and enable his subjects to be self-reliant. People rejoice to see him and be in his presence. They can rest assured that they are able to live happily during his reign, and he is always there for them.
 
December 5 marks one of the most significant days for Thai people. The day is also observed as Thailand’s National Day and National Father’s Day. His Majesty is regarded as the symbol of unity and social harmony in Thai society. Thai people are eager to hear his remarks, delivered annually on the eve of his birthday to an audience of government officials and thousands of people from all walks of life. The remarks, sometimes with a dash of humor, reflect his wisdom and contain useful advice.
 
This year, His Majesty’s birthday eve address has been postponed. Another postponement was the Trooping of the Colors by the Royal Guards, which is usually scheduled for December 2. His Majesty is scheduled to grant an audience to members of the Royal Family, Cabinet members, top government officials, and parliamentarians on December 5. His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn has been delegated to represent His Majesty in several functions marking this occasion.
 
 
Sources: Foreign Office, The Government Public Relations Department
 
 
 
 
 
 
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดย ตะวัน ธนวสุมงคล อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ tawanguide.spaces.live.com.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://tawanguide.spaces.live.com

 

About ☀Tawan™ Guide ☀

a Professional Tour Guide
This entry was posted in 2. ตะวันสัมผัสมาอย่างไร เขียนไปอย่างนั้น. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s