บุญหนุนสู่แดนพุทธภูมิ กราบสักการะพุทธสังเวชนียสถานสี่ตำบล : วันที่แปด ตำบลลุมพินี (ประเทศเนปาล) โครักขปูร์ เดลลี กรุงเทพฯ

วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล

อุโบสถงามสง่า วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล

วัดไทยลุมพินี ราชอาณาจักรเนปาล
Royal Thai Monastery Lumbini, Nepal

ตั้งอยู่ที่ ปริมณฑลลุมพินีวันสถาน ด้านวัดนานาชาติ ฝ่ายเถรวาท ห่างจากอุทยานลุมพินีวัน สถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับจากเสาศิลาอโศกมหาราช ถึงวัดไทยลุมพินี ประมาณ ๘๐๐ เมตร

ปัจจุบันนี้ อุทยานลุมพินีตั้งอยู่ในเขตปกครอง ตำบลลุมมินเด อำเภอรูปันเดหิ จังหวัดลุมพินี ราชอาณาจักรเนปาล

สร้างขึ้นด้วยศรัทธาของพุทธบริษัทชาวไทย ในนามของรัฐบาลแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน และผู้ศรัทธาร่วมทำบุญ ทำสัญญาเช่าที่ดิน จากรัฐบาลเนปาล จำนวน ๒ แปลง รวมพื้นที่ ๕ เอเคอร์ (๑๓ ไร่เศษ) เป็นระยะเวลา ๙๙ ปี เพื่อเป็นการบูชาคุณพระพุทธศาสนา และร่วมเฉลิมฉลอง ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี

แนวคิดในการสร้างอุโบสถวัดไทยลุมพินี
ชาวเนปาลมีความภูมิใจอย่างยิ่ง ๒ อย่าง คือ
๑.มีเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวสวยงาม มียอดเขาที่สูงที่สุดในโลก คือยอดเขาเอเวอเรสต์ สูง ๘,๘๔๘ เมตร
๒.มีพระมหาบุรุษผู้เลิศที่สุดในโลกมาประสูติที่สวนลุมพินี  ดังนั้น จึงสร้างอุโบสถให้มีความผสมผสานด้วยความยิ่งใหญ่ทั้งสองอย่างให้มีลักษณะยาวสีขาวดุจหิมาลัย สีขาวดุจน้ำนมของพระพุทธมารดาที่ได้ประทานแก่พระมหาบุรุษได้เสวย ภายในอุโบสถมีสีแดงดุจเลือดในพระอุราของพระมารดาที่ได้กลั่นมาเป็นน้ำนม

อ่าน ประวัติวัดไทยลุมพินี

วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล

วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับพระธรรมทูตและแม่ชี

ภายในอุโบสถ แบ่งเป็นสัดส่วน มีการจัดนิทรรศการหมุนเวียน เผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้ต่าง ๆ

สวนผักที่วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล

สวนผักที่วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล

เศรษฐกิจพอเพียง ภายในบริเวณวัดแวดล้อมด้วยพรรณไม้และพืชผักสวนครัว ไม่เพียงแต่ให้ความสวยงามยังได้ประโยชน์ใช้เป็นอาหารด้วย เป็นผักปลอดสารพิษ ไร้สารเคมี เก็บสดตรงจากต้นทีเดียว

หมาวัด

หมาวัด

พระธรรมทูตได้กรุณาเล่าเรื่องสงครามไทยกับพม่าแบบน้องหมาให้ฟัง น่ารักมาก คือวัดพม่าใกล้กันก็เลี้ยงสุนัข วัดไทยก็เลี้ยงสุนัข วันดีคืนดี สุนัขวัดพม่าจะเข้ามารุกแดนวัดไทย เจ้าตูบที่เห็นในภาพก็ไม่ยอมให้ล่วงล้ำอธิปไตย รวมตัวกันเห่าและขับไล่จนสุนัขฝ่ายตรงข้ามกระเจิง น้องหมาคงมีสัญญา…แบบว่าเคยมีชีวิตอยู่ในสมัยอยุธยาก็เป็นได้

ใบโพธิ์สีทอง

ใบโพธิ์สีทอง

เก็บตกบรรยากาศโดยรอบ วัดไทยลุมพินี สวยงาม ไม่แพ้ชาติใดในโลก

กินข้าววัดด้วยความเมตตาจากพระและชี วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล

กินข้าววัดด้วยความเมตตาจากพระและชี วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล

คณะของเราได้มีโอกาสปรุงอาหารถวายภัตตาหารเช้าร่วมกับแม่ครัวของวัด จะเห็นว่าวัตถุดิบเป็นพืชผักที่หาได้ในท้องถิ่น รวมกับผักที่ปลูกไว้บริเวณวัด จัดว่าเป็นอาหารไทยเลิศรสทีเดียว

วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล

วัดไทยลุมพินีมหาวิหาร ประเทศเนปาล

ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนเข้าไปในบริเวณวัดไทยลุมพินี

อาณาบริเวณ วัดไทยลุมพินีมหาวิหาร ประเทศเนปาล

อาณาบริเวณ วัดไทยลุมพินีมหาวิหาร ประเทศเนปาล

เดินทางไปทำบุญถวายภัตตาหารเพล

ป่าต้นสาละ

ป่าต้นสาละ

ต้นสาละอินเดีย ชื่อสามัญว่า Sal, Shal, Sakhuwan, Sal Tree, Sal of India, Religiosa (ภาษาละติน หมายถึงเกี่ยวเนื่องกับศาสนา) ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Shorea robusta Roxb.

สาละอินเดีย มีถิ่นกำเนิด ทางเหนือของประเทศอินเดีย (ซึ่งปัจจุบันคือประเทศเนปาล) ซึ่งเป็นชนิดที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติโดยตรง บางทีเรียกว่า สาละใหญ่ หรือ มหาสาละ

สาละ เป็นพืชพวกเดียวกันกับพะยอม เต็ง รัง อยู่ในสกุล Shorea ในวงศ์ Dipterocarpaceae ลักษณะ เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ ลำต้น เปลาตรง เปลือกสีเทาแตกเป็นร่อง เป็นสะเก็ดทั่วไป เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ปลายกิ่งมักจะลู่ลง กิ่งอ่อนเกลี้ยง ใบ เดี่ยว ดกหนาทึบ รูปไข่กว้าง โคนใบเว้าเข้า ปลายใบเป็นติ่งแหลมสั้นๆ ผิวใบเป็นมัน ขอบใบเป็นคลื่น ดอก ออกเป็นช่อสั้นๆ ตามปลายกิ่งและง่ามใบ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ ๕ กลีบ
กลีบดอกสีขาวอมเหลือง มีกลิ่นหอม ผล เป็นผลชนิดแห้ง แข็ง มีปีก ๕ ปีก
ยาว ๓ ปีก ปีกสั้น ๒ ปีก บน แต่ละปีกมีเส้นตามความยาวของปีก ๑๐ -๑๕ เส้น
ออกดอกประมาณกลางเดือนมีนาคม

สาละอินเดียตอนนี้มีปลูกมากในรัฐอุตตรประเทศ แถบเมืองโครักขปูร์ ไปสู่ด่านชายแดนโสเนาลี เชื่อมต่อเขตเนปาล เรียกว่าสวนป่าสาละ พุทธชยันตี รัฐบาลปลูกเป็นที่ระลึกคราวที่พระพุทธศาสนาครบรอบ ๒๕๐๐ ปี และพบมากในเขตเชิงเขาหิมาลัยของเนปาล

ส่วนต้นไม้ที่เห็นนิยมปลูกกันตามวัดในปัจจุบัน เป็นต้นสาละลังกาไม่เกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติแต่อย่างใด ชื่อสามัญคือ สาละลังกา หรือ ต้นลูกปืนใหญ่ (Cannonball Tree)  เป็นพืชวงศ์จิก วงศ์ Lecythidaceae (ปัจจุบันจิกอยู่ในวงศ์ Barringtoniaceae)  มืชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Couroupita guianensis Aubl.  (ภาษาละติน guianensis แสดงว่ามีถิ่นกำเนิดจากประเทศ Guiana)

อ่านเพิ่มเติม :

สาละ … ต้นไม้พุทธประวัติที่ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนกันอยู่

สถานีรถไฟ เมืองโครักปูร์

สถานีรถไฟ เมืองโครักขปูร์

การเดินทางจากเมืองลุมพินีกลับอินเดียต้องใช้เส้นทางขามา กลับไปที่ด่านโสเนาลีอีกครั้ง เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตรงดิ่งไปยังสถานีรถไฟเมืองโครักขปูร์

อำลาสารถีคนขับรถยนต์กันที่นี่

อำลาสารถีคนขับรถยนต์กันที่นี่

สถานีรถไฟโครักขปูร์เป็นศูนย์กลางของเส้นทางเดินทางต่อไปยังเมืองต่าง ๆ ได้ เช่น นครเดลลี กัลกัตตา อัคระ อชันตาแอลโลร่า และมุมไบ

พ่อ ญาติ ๆ ที่นับถือ มาส่งด้วย

พ่อ ญาติ ๆ ที่นับถือ มาส่งด้วย

ล่ำลาญาติพี่น้อง จะเห็นว่าคนอินเดียชอบเข้ามามุงดูทุกครั้งที่เห็นคนต่างสัญชาติ บางทีก็สร้างความงุนงงให้เราได้ว่าคนไหนมาส่ง คนไหนมามุง มีแต่แขกมุง

ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

จุดหมายของการเดินทางโดยรถไฟครั้งนี้คือมหานครเดลี

แผงหนังสือระหว่างรอขบวนรถไฟ

แผงหนังสือระหว่างรอขบวนรถไฟ

ธนบัติรูปีของอินเดีย

ธนบัติรูปีของอินเดีย

สกุลเงินของอินเดียคือ รูปี (Rupee) มีตั้งแต่เหรียญ ๑, ๒, ๕ และ ๑๐ รูปี ส่วนธนบัตรมีฉบับละ ๑๐, ๒๐, ๕๐, ๑๐๐, ๕๐๐ และ ๑,๐๐๐ รูปี โดยอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน (๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) อัตราแลกเปลี่ยน หนึ่งบาทไทยแลกได้ ๑.๘ รูปีอินเดีย ( 1 THB = 1.8608 INR) ถ้าใช้ดอลลาร์สหรัฐ  ๑ ดอลลาร์สหรัฐแลกได้ ๕๕.๕ รูปีอินเดีย (1 USD = 55.5251 INR)

ธนบัติราคา ๑๐๐ รูปี

ธนบัติราคา ๑๐๐ รูปี

อำลาประเทศอิืนเดียกลับประเทศไทยบ้านเกิดเมืองนอน

สนามบินเดลี

สนามบินอินทิรา คานธี เดลี

ข้อมูลอ้างอิง :

พระวิเทศโพธิคุณ (วีรยุทธ์  วีรยุทฺโธ), สู่แดนพระพุทธองค์ อินเดีย-เนปาล : ธรรมสภาและสถาบันลือธรรม,  2544.

พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตฺตธมฺโม, คู่มือเส้นทางบุญสู่สังเวชนียสถาน กรุงเทพฯ : ดาวเหนือ, 2549.

วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล

 

.

☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

ติดตามตอนอื่น ๆ ได้ ตามลิงค์

บุญหนุนสู่แดนพุทธภูมิ กราบสักการะพุทธสังเวชนียสถานสี่ตำบล : บทนำ

บุญหนุนสู่แดนพุทธภูมิ กราบสักการะพุทธสังเวชนียสถานสี่ตำบล : วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ กัลกัตตา

บุญหนุนสู่แดนพุทธภูมิ กราบสักการะพุทธสังเวชนียสถานสี่ตำบล : วันที่สอง เมืองกัลกัตตา เมืองพุทธคยา

บุญหนุนสู่แดนพุทธภูมิ กราบสักการะพุทธสังเวชนียสถานสี่ตำบล : วันที่สาม เมืองพุทธคยา เมืองราชคฤห์ เขาคิชกูฎ มหาวิทยาลัยนาลันทา

บุญหนุนสู่แดนพุทธภูมิ กราบสักการะพุทธสังเวชนียสถานสี่ตำบล : วันที่สี่ เมืองพุทธคยา เมืองพาราณสี เมืองสารนาถ

บุญหนุนสู่แดนพุทธภูมิ กราบสักการะพุทธสังเวชนียสถานสี่ตำบล : วันที่ห้า เมืองพาราณสี เมืองกุสินารา

บุญหนุนสู่แดนพุทธภูมิ กราบสักการะพุทธสังเวชนียสถานสี่ตำบล : วันที่หก เมืองกุสินารา ตำบลกาเซีย

บุญหนุนสู่แดนพุทธภูมิ กราบสักการะพุทธสังเวชนียสถานสี่ตำบล : วันที่เจ็ด กุสินารา ตำบลลุมพินี (ประเทศเนปาล)

บุญหนุนสู่แดนพุทธภูมิ กราบสักการะพุทธสังเวชนียสถานสี่ตำบล : วันที่แปด ตำบลลุมพินี (ประเทศเนปาล) โครักขปูร์ เดลลี กรุงเทพฯ

About ☀Tawan™ Guide ☀

a Professional Tour Guide
This entry was posted in 3. ตะวันสัญจร. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s