Category Archives: 5. มัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว

รวมเรื่องราวเกี่ยวกับมัคคุเทศก์/ธุรกิจท่องเที่ยว

บัตรมัคคุเทศก์ประเภทต่าง ๆ

  บัตรมัคคุเทศก์ประเภทต่าง ๆ  สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (Office of Tourism Development) วันนี้มาอัพเดทข้อมูลบัตรไกด์ล่าสุดครับ  มีภาพบัตรไกด์รุ่นล่าสุดมาฝาก หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่ดูแลทะเบียนประวัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์   แน่นอนว่าเครื่องหมาย ททท. ถูกถอดไปและมีเครื่องหมายสำนักพัฒนาการท่องเที่ยวมาแทน นอกจากนี้สีอันเป็นเอกลักษณ์แบ่งแยกประเภทไกด์ได้ถูกนำกลับมาใช้อีกครั้ง  พวกเราชาวไกด์ด้วยกันเองยังงง นักท่องเที่ยวไม่ต้องพูดถึง สรุปว่าบัตรไกด์ที่ห้อยกันใช้ได้ทั้ง 3 แบบครับ  จนกว่าจะหมดอายุ  คือ 1. บัตร ททท.  2. บัตร สพท. รุ่นแรก แนวตั้ง  และ 3. บัตร สพท. รุ่นล่าสุด     ปัจจุบันผมยังคงใช้บัตรสีบรอนซ์รุ่น ททท. อยู่ครับ    กว่าจะถึงวันหมดอายุและถึงเวลาที่ต้องไปทำบัตรใหม่  ผมก็คาดเดาไม่ได้ว่ารูปแบบบัตรไกด์จะเปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างไร….     … Continue reading

Posted in 5. มัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว | 12 Comments

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

  สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (Office of Tourism Development)   ภารกิจของสำนัก    สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ มีอำนาจหน้าที่   ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต สั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตการรับชำระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ รวมทั้งการวางหลักประกันของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และการออกใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ดำเนินการจัดทำ เก็บรักษา บันทึกและติดตามแก้ไขข้อมูลและประวัติของธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์แต่งตั้ง อำนาจหน้าที่ของกลุ่มภารกิจต่างๆ กลุ่มการบริหารงานทั่วไป – จัดระบบงานและบริหารบุคคลของสำนักงาน– ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปและงานสารบรรณของสำนัก– ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและประสานงานของสำนัก– ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ การเงิน/บัญชีและงบประมาณของสำนัก– เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนัก     กลุ่มทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และนิติการ – … Continue reading

Posted in 5. มัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว | Leave a comment

หมายเลขโทรศัพท์ สถานทูตและสถานกงสุลไทยทั่วโลก

  หมายเลขโทรศัพท์ สถานทูตและสถานกงสุลไทยทั่วโลก   ทวีปอเมริกา อเมริกา (วอชิงตัน) โทร. (1-202) 944-3600อเมริกา (นิวยอร์ก) โทร. (1-212) 754-1770อเมริกา (ลอสแอนเจลิส) โทร. (1-323) 962-9574อเมริกา (ชิคาโก) โทร. (1-312) 664-3129แคนาดา (ออตตาวา) โทร. (1-613) 722-4444แคนาดา (แวนคูเวอร์) โทร. (1-604) 687-1143แม็กซิโก โทร. (52-55) 5540-4551อาเจนตินาร์ (บัวโนสไอเรส) โทร. (54-11) 4780-0555บลาซิล (บราซิเลีย) โทร. (55-61) … Continue reading

Posted in 5. มัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว | Leave a comment

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับติดต่อสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

   ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับติดต่อสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์     สำหรับผู้ต้องการต่ออายุบัตรมัคคุเทศก์ สามารถยื่นขอต่ออายุ 120 วันก่อนบัตรมัคคุเทศก์หมดอายุครับ  โทรศัพท์ติดต่อสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง คือ 0-2219-4010-17 โอกาสนี้ จึงทำลิงค์ให้ดาวน์โหลดเอกสารง่าย ๆ เพื่อเตรียมตัวก่อนเดินทางไปติดต่อสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์  เมื่อเอกสารทุกอย่างพร้อมแล้วท่านจะได้รับความสะดวกและบริการอันรวดเร็วครับ (ไม่เกิน 30 นาที)    UPDATE!!!      สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์โทร.0-2219-4010-17 โทรสาร.0-2216-6906 ติดต่อราชการโปรดแต่งกายสุภาพ  —————————-แก้ไขเมื่อ 4 มีนาคม 2554—————————- เอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ขอใหม่) ได้แก่ … Continue reading

Posted in 5. มัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว | 1 Comment

นักท่องเที่ยวควรรู้อะไรก่อนจะไปกับบริษัททัวร์

  นักท่องเที่ยวควรรู้อะไรก่อนเลือกใช้บริการกับบริษัททัวร์    1. ควรตรวจสอบผู้ประกอบการที่จัดนำเที่ยวว่ามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือไม่ ใส่ใจรายละเอียดอีกนิดว่ารายการท่องเที่ยวที่จัดตรงกับประเภทใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ พิจารณาวันหมดอายุของใบอนุญาตด้วย โดยทั่ว ๆ ไป ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะมี 3 ประเภท คือ 1.1 นำเที่ยวเฉพาะพื้นที่ คือการประกอบธุรกิจจัดนำเที่ยวในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง ที่สำนักงานท่องเที่ยวนั้นตั้งอยู่ และอาจนำเที่ยวได้ในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีพื้นที่ติดต่อ (มีการวางหลักประกันกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 10,000 บาท)    1.2 นำเที่ยวในประเทศ (Domestic) คือการประกอบธุรกิจจัดนำเที่ยวไปสถานที่ต่าง ๆ ทั่วไปได้เฉพาะภายในราชอาณาจักร (มีการวางหลักประกันกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 50,000 บาท)     1.3 นำเที่ยวต่างประเทศ (Out bound) คือการประกอบธุรกิจจัดนำเที่ยวไปสถานที่ต่าง ๆ ไปต่างประเทศ … Continue reading

Posted in 5. มัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว | Leave a comment

พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551

   เชิญดาวน์โหลดไปอ่านกันก่อนครับ     พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551  http://www.tourismcentre.go.th/Sitedirectory/my_files///149_ACT%2C_T&G_2551.pdf พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นกรมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2553 http://www.tourismcentre.go.th/Sitedirectory/my_files///law/law%20%28all%29/%BE%C3%AE.%A1%C3%C1%A1%D2%C3%B7%E8%CD%A7%E0%B7%D5%E8%C2%C7.pdf เนื้อหาคร่าว ๆ – มาตรา ๕๐ กระทบต่อผู้ที่กำลังจะเป็นไกด์ คือ ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขามัคคุเทศก์/การท่องเที่ยว  หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาในสาขามัคคุเทศก์/การท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการกำหนด  หรือได้รับวุฒิบัตร/หนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกำหนด เป็นต้น -มาตรา ๕๖ ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จากเดิมมีอายุ 2 ปี เปลี่ยนเป็นมีอายุ 5 ปี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์(บัตรไกด์) จากเดิม 500 บาท ขึ้นมาเป็น 1,500 บาท – มาตรา ๖๔ … Continue reading

Posted in 5. มัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว | Leave a comment

พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535

      เนื่องจากพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ประกาศใช้แล้วเมื่อ 30 มกราคม 2551 และจะมีผลบังคับในอีก 60 วัน ซึ่งทำให้ยกเลิก พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ครับ ดังนั้นตามไปดูพรบ.ฉบับใหม่กัน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ     พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕        

Posted in 5. มัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว | Leave a comment

ประเภทของบัตรมัคคุเทศก์

   มัคคุเทศก์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ   ก. มัคคุเทศก์ทั่วไป     ข. มัคคุเทศก์เฉพาะ    ก. มัคคุเทศก์ทั่วไป   มี 2 ชนิด คือ   1. มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) บัตรสีบรอนซ์เงิน นำเที่ยวให้แก่ นักท่องเที่ยว ชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ สามารถนำเที่ยวได้ ทั่วราชอาณาจักร   2. มัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย) บัตรสีบรอนซ์ทอง นำเที่ยวได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร   ข. มัคคุเทศก์เฉพาะ  มี 8 ชนิด คือ   … Continue reading

Posted in 5. มัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว | Leave a comment

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

  สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีหน้าที่และภาระรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้ผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ภายใต้กฎหมาย  ปฎิบัติตามที่กฎหมายกำหนด คือ      1. รับจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์      2. รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการนำเที่ยวและมัคคุเทศก์      3. ตรวจสอบผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายและขยายผลให้มีการดำเนินการตามกฎหมาย      4. พิจารณาวินิจฉัย เพื่อสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต      5. ส่งเสริมพัฒนา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์      6. แก้ไขปัญหาของธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ซึ่งจะมีผลกระทบถึงผู้เกี่ยวข้อง เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม   ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์/โทรสาร E-mail address พื้นที่ความรับผิดชอบ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว … Continue reading

Posted in 5. มัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว | Leave a comment

ทำอย่างไรให้ได้ใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก์

ทำอย่างไรให้ได้ใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา 40 ระบุไว้ชัดเจนครับ ต้องเป็นคนไทยมีสัญชาติไทย, อายุ 20 ปีขึ้นไป หมายถึงอายุเลย 60 ปีก็ยังสามารถเป็นมัคคุเทศก์ได้ครับ, ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือติดยาเสพติดให้โทษ, สุขภาพจิตดี ไม่วิกลจริต, ไม่เคยรับโทษจำคุก เป็นต้น คุณสมบัติมัคคุเทศก์ตาม พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา 40 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้(1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ (3) เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการอบรมวิชามัคคุเทศก์ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการรับรอง (4) ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกำหนด (5) ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ … Continue reading

Posted in 5. มัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว | 3 Comments