Tag Archives: พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ใช้ทุกข์ ดับทุกข์ โดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ใช้ทุกข์ ดับทุกข์  โดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม คำปรารภ หนังสือเล่มนี้ ที่ท่านกำลังถืออยู่ในขณะนี้ ได้ถอดเทปมาจากคำบรรยายใน หัวข้อเรื่อง “ใช้ทุกข์ดับทุกข์” สำเร็จขึ้นมาได้ด้วยความวิริยะอุตสาหะของ คณะคุณสุภาพรรณ เดโชพลชัย และได้รวบรวมทุนทรัพย์ร่วมกันกับคณะเพื่อนๆ และผู้มีจิตศรัทธาอีกหลายท่าน จัดพิมพ์มาถวายให้แก่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาราชนครินทร์ ไว้แจกกับบุคคลทั่วไป เพื่อต้องการให้เกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านทั่วๆไป ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ การดำรงชีวิตของบุคคลทั่วไป เป็นไปด้วยความลำบาก และทุกข์ยาก หลายๆคนกำลังมีความทุกข์ เกี่ยวกับการดำรงชีวิต เพื่อต้องการผ่อนคลายความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับหลายๆคน จึงได้นำเอาบทบรรยายในเรื่องนี้ มาพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทางใจแก่ท่านผู้อ่าน สามารถที่จะนำไปเป็นอุบายลดคลายความเครียด ความทุกข์ใจ ให้แก่ตัวเอง และทำให้การดำเนินชีวิตเป็นอยู่ต่อไป ด้วยจิตใจที่ไม่ไหวหวั่นต่อความทุกข์ เมื่อทุกข์เกิดกับใจเวลาใด ก็จะได้อาศัยทุกข์ทางใจ ที่กำลังเกิดขี้น … Continue reading

Posted in 1. เข้าถึงธรรม เข้าถึงโลก เข้าถึงชีวิต | Tagged , | Leave a comment